Tjänster

Konsultuppdrag

Jag verkar inom orterna Linköping, Norrköping och Jönköping med omnejd. Jag kan även genomföra uppdrag på distans.

Metoderna varierar beroende på uppdrag, men vanliga metoder är processkartläggning, nyttorealisering, kravanalys, målanalys, SWOT-analyser, förmågokartläggning.


Pris 1500 kr/h vid uppdragslängder mellan en och tre månader. 1300 kr/timme för uppdrag mellan fyra och sex månader. Vid längre uppdragstid begär offert.

Utbildningar

Jag erbjuder kurser i grundläggande IT-arkitektur, processmodellering enligt BPMN, förmågokartläggning, nyttorealisering, digital verksamhetsutveckling och praktiskt arkitekturarbete med Sparx Enterprise Architect.


Pris 8000 kr för heldag/person eller 5000 kr för halvdag/person. Minsta antal anmälda personer för att en kurs ska genomföras är sex stycken. Eller 50000 kr för heldag eller 30000 kr för halvdag för gruppanmälan (max femton deltagare), vid flera tillfällen begär offert. Till varje utbildningstillfälle ingår motsvarande förberedelsetid och utbildningsmaterial. Samtliga priser exkl. moms.

Punktinsats

Behöver ni hjälp med en specifik fråga i en lägre omfattning under en längre period?

Jag kan även genomföra punktinsatser i form av utredningar eller översyner.


Priset varierar beroende på omfattning och typ. Lägsta pris är dock 30000 kr (exkl. moms). Begär offert!

Workshop

Har er organisation eller ert projekt problem med otydliga mål eller bristande verklighetsförankring?

Jag erbjuder att i workshopformat genomföra en snabbanalys av problembilden samt levererar en rapport från aktiviteten.

Metoderna varierar beroende på uppdrag, men vanliga metoder är processkartläggning, nyttorealisering, kravanalys, målanalys, SWOT-analyser, förmågokartläggning.


Pris 50000 kr för heldag eller 30000 kr för halvdag, vid flera tillfällen begär offert. Till varje tillfälle ingår motsvarande förberedelsetid och tid för efterarbete och samtliga priser exkl. moms.